November 12, 2021

Patentiranje je specifičen proces, ki potrebuje posebne pogoje

Vsi vemo, kaj v resnici pomeni patent in tudi kršitev patenta. Le malokdo pa se spozna na podrobnosti s tega področja. V nadaljevanju si poglejmo, kateri pogoji so potrebni, da je patentiranje izvedljivo ter nekaj v povezavi s kršitvijo patenta.

Za tovrstni proces, ki je zelo specifičen, so na začetku pomembni naslednji pogoji, ki so nujni. Izum, ki je glavni del tega procesa, torej patentiranja, mora biti nov in še nerazkrit. Drugi pogoj je, da njegov inventivni vidik ni očiten strokovnjaku v zadevni tehnologiji. Kot tretji pogoj pa se šteje, da je izum industrijsko uporabljiv. To pa v praksi pomeni, da ga je mogoče fizično izdelati.

Izbira poti za patentno prijavo pa je odvisna od izuma, poslovnega načrta, razpoložljivih sredstev, predvidenega trga in tudi od najverjetnejših virov kršitev naših pravic.

Kaj torej pomeni kršitev patenta?

Če imetnik patenta meni, da je njegova pravica kršena, mora kar se da hitro stopiti v kontakt s patentnim zastopnikom. Ta bo podal mnenje o kršenju. Kršitev patenta bo tako obravnavana s strani patentnega zastopnika. Ta bo v sodelovanju z imetnikom patenta ukrepal proti kršitelju, in sicer na podlagi dokazov, ki jih bo pred tem zbral. Poleg tega bo sodeloval tudi pravni oddelek.

Ljudje pogosto premalo podrobno poznamo stvari, da bi potem lahko o njih tudi sodili. Področje, ki je povezano s patentom, je zelo široko. Vsi sicer vemo, kaj pomeni patent. Premalo pa vemo o pogojih in tudi o nadaljnjih postopkih, ki se lahko zgodijo v povezavi z njim. Zato je potrebno pridobiti čim več informacij.

patenti v sloveniji

Vsi vemo, kaj je patent in tudi patentiranje. Patent je torej zakonsko zaščitena in tudi izključna pravica gospodarskega izkoriščanja izuma. Država jih dodeli imetniku patenta za omejeno dobo. Najpogosteje je to za 20 let. Pravice te vrste so dodeljene prosilcem, in sicer v zameno za razkritje njihovih izumov. Ko država nekomu podeli patent, v nadaljevanju prav nobena oseba ne sme uporabljati, izdelovati, uvažati ali izvažati potrjenega izuma brez dovoljenja imetnika patenta. Dovoljenje zanj je najpogosteje kar v obliki licence. Pogoje pa določa lastnik sam.

Patenti v Sloveniji so pogost pojav. Zgodovino patentov v naši državi si lahko na primer ogledamo tudi na spletni strani, kjer si lahko preberemo tudi vse osnovne informacije o tem, kaj je patentiranje, kako je pogojeno ter podobno.

Patenti v Sloveniji so cenjeni, kar nam pokaže tudi praksa. Nanje smo lahko ponosni, saj v veliki meri pripomorejo tudi k večji kakovosti življenja.

Blagovne znamke je potrebno tudi primerno registrirati

Vsaka blagovno znamko, ki se pojavi na trgu, je seveda potrebno tudi primerno registrirati. Pri nas je tak postopek dokaj enostaven in tudi ne traja preveč dolgo časa. Po oddaji vloge za registracijo blagovne znamke moramo ponavadi počakati nekje od 6 do 8 mesecev, seveda če je bila prijava popolna.

Blagovne znamke veljajo za posebne zaščitene znake ali kombinacije znakov, ki se lahko kažejo v najrazličnejših oblikah. Njihova naloga pa je predvsem ta, da podjetjem in tudi posameznikom omogočajo, da se blago ali storitev enega podjetja od blaga ali storitve drugega podjetja razlikujejo med seboj.

Blagovne znamke se predstavljajo tudi na spletnih straneh. Tam si lahko preberemo vse, kar bi radi o določeni blagovni znamki izvedeli. Na spletnih mestih lahko dobimo tudi bolj splošne informacije in nasvete podjetij, ki se na primer ukvarjajo s storitvijo registracija blagovne znamke. S podjetjem lahko navežemo tudi spletni stik, če bi morda tudi mi radi katero od njihovih storitev, ki se navezujejo na blagovne znamke.

Registracija znamke

Zaščita intelektualne lastnine predstavlja nekoliko večji izziv. Pri fizičnih predmetih ni tako težko poskrbeti za zaščito pred krajo oziroma zlorabo – predmete lahko preprosto pospravimo v sef ali skladišče ter zaklenemo, povsem enostavno pa lahko dodamo še dodatno varovanje. Pri intelektualni lastnini so postopki bistveno drugačni, učinkovitost pa ni vedno zagotovljena. Treba je pravočasno poskrbeti za registracijo intelektualne lastnine, ki prinaša določene pravice na tem področju. Na srečo pri nas postopki niso pretirano zahtevni, niti posebej dragi. Registracijo blagovne znamke in prijavo patenta lahko opravi vsak kar sam, torej je ta rešitev primerna tudi za začetnike, samostojne podjetnike in mala podjetja, ki prav tako profitirajo od ustrezne zaščite intelektualne lastnine pred vstopom na trg.

Znamke in patenti

Registracija znamke je med najpogostejšimi ukrepi za zaščito intelektualne lastnine, pa tudi patenti v Sloveniji veljajo za dokaj priljubljeno rešitev. V obeh primerih so postopki podobni, prav tako so primerljivi tudi stroški. Tako registracija znamke kot prijava patenta potekata na Uradu za intelektualno lastnino RS, oba postopka pa lahko opravimo kar sami. Pomembno pa je, da se na to dobro pripravimo – že ob prijavi bo treba namreč oddati podroben opis znamke oziroma patenta.

Patenti v Sloveniji zahtevajo opis, ki nazorno prikaže vse podrobnosti končnega izdelka, ni pa treba predložiti prototipa. Registracija znamke zahteva točen opis znakov, ki se želijo zaščititi. Tako znamke kot patenti v Sloveniji veljajo več let po odobritvi prijave in plačilu pristojbin, nato pa je treba zaščito po določenih rokih podaljševati in seveda ponovno plačati ustrezne pristojbine.

Vsak trg, ki želi biti konkurenčen, mora zagotavljati osnovno zaščito intelektualne lastnine. Dandanes je namreč ta pogosto več vredna kot materialna lastnina in pomeni veliko prednost v primerjavi s konkurenco. Če zlorab ne preprečimo, pa nimajo več nobene vrednosti. Na srečo so znamke in patenti v Sloveniji pod regulacijo ločenega urada, ki omogoča enostavno registracijo intelektualne lastnine ter njeno zaščito.

Možnosti in postopki

Med najpogosteje uporabljane oblike zaščite intelektualne lastnine sodi registracija znamke, ki je tudi dokaj enostavna in cenovno ugodna. Blagovna znamka se uporablja za zaščito znakov za razlikovanje izdelkov oziroma storitev, tako pa pridejo v poštev za zelo širok spekter podjetij. Registracija znamke se opravi na Uradu za intelektualno lastnino RS. Že pred začetkom postopka je treba natančno opredeliti znak, ki ga želimo zaščititi, ter ugotoviti področja, na katerih želimo zaščito. V primeru popolne prijave je registracija znamke povsem enostaven postopek, je pa treba vnaprej vedeti, kaj in kako želimo zaščititi.

Še ena izmed pogostih oblik zaščite je patent, ki pride v poštev predvsem pri industrijski lastnini. Patenti v Sloveniji pred zlorabo ščitijo izume, ki pa morajo biti za prijavo patenta zelo konkretni. Zgolj domislica ni dovolj, izum mora biti v obliki konkretnega izdelka. Čeprav pri prijavi ni potrebno predložiti prototipa, mora biti iz dokumentacije razviden končni izdelek, ki skozi inovativno domislico rešuje nek tehnični problem. Patenti v Sloveniji sicer ob prijavi zahtevajo podoben postopek kot znamke, tudi na tem področju pa prijava poteka preko Urada za intelektualno lastnino RS.

Copyright © Soflyy
KONTAKTSPLOŠNI POGOJI